Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

30.3.2023.

Obavijest o provođenju javne rasprave za Plan upravljanja područjem ekološke mreže Srednji kanal – Murtersko more

06. srpnja 2023. godine
Dopuna obavijesti o provođenju javne rasprave za PU 6130

Održana je javna rasprava za Plan upravljanja područjem ekološke mreže Srednji kanal – Murtersko more (PU 6130).
Detalje o javnoj raspravi možete pronaći u priloženom izvješću.
Plan upravljanja možete pogledati na poveznici:
>> Plan upravljanja (PU 6130)

>>Izvješće o provedenoj javnoj raspravi za PU 6130

Zahvaljujemo svim sudionicima na sudjelovanju,
JU Priroda ŠKŽ

 


 

[30.3.2023.]

Na temelju članaka 56. a i 138. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka 16. – 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) te Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove priroda Šibensko – kninske županije o upućivanju Prijedloga plana upravljanja na javnu raspravu (KLASA: 007-04/23-01/6; URBROJ: 2182-52-23-2) Javna ustanova Priroda Šibensko -kninske županije daje:

Obavijest o provođenju javne rasprave
PODRUČJEM EKOLOŠKE MREŽE SREDNJI KANAL – MURTERSKO MORE

(PU 6130)

POVS  J. Molat – Dugi – Kornat – Žirje – Zlarin – Murter – Pašman – Ugljan – Rivanj – Sestrunj – Molat (HR3000419)

Javna rasprava će započeti 07. travnja i trajat će do 07. svibnja 2023. godine.

Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti je omogućen uvid u Prijedlog plana upravljanja i to:
1. na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove,
2. u prostorijama Javne ustanove na adresi Prilaz tvornici 39, 2200 Šibenik  radnim danom od 11 do 14 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana upravljanja održati će se 19. travnja 2023. godine s početkom u 11 sati, u prostorijama Društvenog centra Jedro na adresi Butina 2, 22243 Murter.

Svi zainteresirani koje žele sudjelovati na javnom izlaganju mogu se prijaviti na e-mail adresu zastitaprirode@zpv-sibenik.hr, najkasnije do 14. travnja 2023. godine.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Prijedlog plana upravljanja moći će se:

  1. upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
  2. davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  3. dostaviti zaključno s posljednjim danom javne rasprave u pisanom obliku

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Preuzmite prijedlog PU klikom na sliku: