Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

23.8.2023.

Obavijest o provođenju javne rasprave za Plan upravljanja za područje ekološke mreže Krka i okolni plato i pridružena zaštićena područja (PU 7006)

Na temelju članaka 56. a i 138. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka 16. – 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) te Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove priroda Šibensko – kninske županije o upućivanju Prijedloga plana upravljanja na javnu raspravu (KLASA: 007-04/23-01/13; URBROJ: 2182-52-23-3) Javna ustanova Priroda Šibensko -kninske županije daje:

Obavijest o provođenju javne rasprave
PRIJEDLOGA PLANA UPRAVLJANJA ZA
PODRUČJE EKOLOŠKE MREŽE KRKA I OKOLNI PLATO I PRIDRUŽENA
ZAŠTIĆENA PODRUČJA (PU 7006)

POP Krka i okolni plato (HR1000026), ZK Čikola, ZK Krka gornji tok

Javna rasprava će započeti 23. kolovoza i trajat će do 22. rujna 2023. godine.

Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti je omogućen uvid u Prijedlog plana upravljanja i to:

  1. na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove,
  2. u prostorijama Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante u uvali Minerska, 2200 Šibenik radnim danom od 11 do 14 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana upravljanja održati će se 11. rujna 2023. godine s početkom u 11 sati, u prostorijama Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ na adresi Poljana 6, 22 000 Šibenik.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Prijedlog plana upravljanja moći će se:

  1. upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
  2. davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  3. dostaviti zaključno s posljednjim danom javne rasprave u pisanom obliku
    1. elektronskom poštom na adresu zastitaprirode@zpv-sibenik.hr i tdragutin@zpv-sibenik.hr ili
    2. poštom na adresu Javne ustanove Biskupa Jerolima Milete 2, I.kat, 22000 Šibenik.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.