Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Spomenik prirode Stara straža

Istraži i doživi (Zanimljivosti)

Prirodne zanimljivosti

Slojevi se svijaju (boraju) pod utjecajem bočnog tlaka uslijed pomaka stijenske mase. Slojevi su jurske i kredne starosti, a sastoje se od izmjene vapnenaca i dolomita u sklopu kojih se javljaju zone sivih laporovitih vapnenaca i rožnjaka. Ovaj lokalitet je važan po karakterističnim profilima, i to paleontološkim, mineraloškim, petrografskim i sedimentološkim. Profil je jako zanimljiv kao poligon za učenje geoloških pojmova, odnosno osnovnih strukturnih elemenata u stijenama kao što su slojevitost, bora i rasjedi.