Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Značajni krajobraz Rijeka Krka - gornji tok

Pravila ponašanja posjetitelja (Ograničenja i zabrane)

Radi ugodnog i sigurnog boravka u zaštićenom području te očuvanja prirode, potrebno je pridržavati se određenih pravila ponašanja i poslušati određene savjete.

Služba čuvara prirode obavlja neposrednu zaštitu u zaštićenom području te ima ovlasti izreći kaznu na mjestu prekršaja u slučajevima nepoštovanja pravila koja su utvrđena Pravilnicima o unutarnjem redu i Zakonom o zaštiti prirode.

U ovom zaštićenom području zabranjene su osobito sljedeće radnje:

  • oštetiti i/ili uništiti znak i/ili informativnu ploču i/ili didaktičku opremu,
  • prometovanje motornim vozilima bez odobrenja cestama na kojima je promet zabranjen ili ograničen
  • ložiti vatru izvan naselja i/ili mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu/ paljenje vatre
  • kampirati, odnosno logorovati izvan za to predviđenih i označenih mjesta,
  • odložiti otpad izvan predviđenog i označenog mjesta te onečišćavati prirodu,
  • loviti, hvatati, rastjerivati ili uznemiravati divljač ili druge životinjske vrste,
  • branje i oštećivanje autohtonog bilja te oštećivanje drveća
  • snimanje za komercijalne svrhe bez odobrenja,

Preporuča se provjeriti vremensku prognozu, ponijeti prikladnu odjeću i obuću, vodu za piće, te prema potrebi kremu za sunce i zaštitu od komaraca.
I na kraju, bitno je zapamtiti ovaj broj 112 – jedinstveni europski broj za hitne službe.